תיירות אחרת בארץ ובעולם

ירדן

פילים במדבר בקניה

תיירות מדברית או תיירות במדבר?

מהי תיירות מדברית ומהי תיירות במדבר, סוגי פעילות לתיירות זו, סקירה אקדמית ודוגמאות לפיתוח תיירות במדברית ברחבי העולם: ירדן, מצרים, מרוקו ועוד.

רוצה לשמוע עוד?